Unieke expertise door achtergrond binnen Special Forces en speciale Politie eenheden

TGA biedt de opleiding Incompany én op basis van open inschrijving aan

TGA is een gecertificeerd NAEMT opleidingsinstituut

De opleidingen worden afgestemd op de beroepscontext van de cursisten


Tactical Emergency Casualty Care

Dé tactische medische opleiding voor rechsthandhavers en first responders

In de opleiding Tactical Emergency Casualty Care (TECC-LEO) van Triangular Group Academy worden rechtshandhavers en first responders opgeleid tactische en medische handelingen uit te voeren in situaties met een verhoogde dreiging.

Wanneer een veiligheidsprofessional tijdens de uitvoering van zijn/haar taak wordt geconfronteerd met een medische casus ontstaat er een spanningsveld tussen de uitvoering van de initiële opdracht en het verlenen van noodzakelijke medische zorg. Met andere woorden: een niet-medisch opgeleide veiligheidsprofessional wordt blootgesteld aan keuzes tussen tactisch en medisch handelen. Het juist inschatten van de situatie is hierin van groot belang omdat de persoonlijke veiligheid van de professional èn die van het slachtoffer bepaalt welke handelingen passen binnen het risicobeeld van de ontstane situatie.

Ook kan de professional zelf slachtoffer zijn van een trauma of zijn er meerdere slachtoffers te betreuren. De eerste schakel in de medische zorgketen is in dit geval de medewerker ter plaatse. 

In situaties met een hoog dreigingsniveau, zoals bijvoorbeeld een terroristische aanslag, wordt het gebied rondom de aanslag (‘hot zone’) vaak afgesloten voor medische hulpverleners omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Het is in deze situatie voor medische hulpdiensten niet mogelijk om slachtoffers te behandelen waardoor rechtshandhavers ter plekke de gewonden zelf moeten stabiliseren of moeten zorgdragen voor een snelle afvoer van de gewonden. In de TECC-LEO opleiding worden rechtshandhavers volgens een evidence-based protocol getraind hoe te handelen in een dergelijke situatie.

De TECC-LEO opleiding duurt één dag en kan worden uitgebreid met extra opleidingsdagen waarin, ter verdieping, verschillende scenario's afgestemd op de beroepscontext worden aangeboden. 

TECC-LEO wordt afgesloten met een, door NAEMT erkend, certificaat. Dit certificaat is 4 jaar geldig.

TGA biedt de TECC-LEO opleiding incompany én op basis van open inschrijving aan.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

 • Herkennen verschillende dreigingsniveau's
 • Terrorismegevolgbestrijding
 • Spanningsveld tussen medisch- en tactisch handelen
 • (Nood)verplaatsen van gewonden
 • Werken met het M.A.R.C.H. protocol
  • Stelpen van levensbedreigende bloedingen
  • Vrijstellen en vrijhouden van de ademweg
  • Uitvoeren borstonderzoek en behandelen borstverwondingen
  • Overige bloedingen stelpen en herkennen hypovolemische shock
  • Controleren en behandelen van hoofd- en oogletsel
  • Herkennen van hersenletsel
  • Voorkomen van hypothermie

Schrijf je direct in

De opleiding bestaat uit twee dagen waarin het TECC protocol wordt behandeld. TGA kan de opleiding ook op locatie verzorgen (bijvoorbeeld op een kazerne), wij geven graag meer informatie over de mogelijkheden. De kosten van de opleiding op basis van open inschrijving zijn € 699,00 per cursist incl. lunch. De kosten voor een incompany opleiding offreren wij op aanvraag.

 

Onze opleidingen

Onze instructeurs worden intern begeleid op inhoudelijk en didactisch vlak. Hierdoor bezitten ze de kennis en vaardigheden voor opleidingen van het hoogste niveau.

Tim Müller

Operationeel manager

Onze opleidingen moeten cursisten écht voorbereiden op de werkelijkheid. Daarom streef ik naar de hoogst haalbare kwaliteit.

Rob Smets

Productmanager

Onze klanten vertellen

"This course has been the most relevant to my day-to-day job that I have ever attended. I will use what I have learnt on a daily basis. I would definitely recomment this course to others!"

Cursist, OSINT Pathfinder Course

"De instructeurs van TGA zijn professioneel, ervaren en weten hoe ze (medische) kennis moeten overdragen. De TECC-LEO opleiding van TGA heeft bijgedragen aan onze operationele kennis en heeft ons als groep naar een professioneler niveau getild."

Teamleider, Cursist TECC-LEO opleiding

"Met hart voor het vak heb ik van Triangular Group Academy de benodigde ervaringen meegekregen voor mijn toekomst als Algemeen Militair Verpleegkundige."

Cursist AMV opleiding, Sergeant 1ste klas, Joey

"Resultaat van mijn Counter Surveillance Course is dat de docent mijn onzekerheden heeft weggenomen en alle tips en tools heeft meegegeven om zelfstandig en in teamverband kwalitatief goed werk te leveren."

Particulier onderzoeker (POB), anoniem

“TGA is onze betrouwbare partner die het DGOTC de instructiecapaciteit levert die het nodig heeft. Ik ben erg tevreden over de flexibiliteit, de samenwerking en de kwaliteit van de instructeurs.”

 

Kolonel J. Hulst | C-DGOTC

GEÏNTERESSEERD?
NEEM CONTACT OP

Laat hier uw contactgegevens achter.
We nemen spoedig contact met u op.

Bedankt voor uw bericht. We nemen spoedig contact met u op!