Unieke expertise door achtergrond binnen Nederlandse inlichtingendiensten

Integer en betrouwbaar

Kennis en ervaring verworven binnen speciale Politie eenheden

Integrale en intelligente oplossingen


Veilige Zorg 

Wat betekenen wij voor u?
 

Risk assessment/ Quick scan 

Triangular Group Academy biedt diepgaand en discreet onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak van veiligheidsproblematiek binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt door zeer ervaren mensen uitgevoerd en vanuit verschillende perspectieven (holistisch). Hierbij wordt er gekeken naar welke maatregelen gepast zijn en waar het beleid afwijkt van de praktijk. De veiligheidsrisico’s worden door ons in kaart gebracht en wij bieden concrete aanbevelingen om de risico’s te beperken en de problematiek te verminderen. Onze aanbevelingen hebben in het verleden geleid tot een structurele afname van het aantal geweldsincidenten en een afname van het ziekteverzuim onder medewerkers. Ons streven is een verbeterde veiligheidsbeleving voor zorgverleners én cliènten.

Veiligheidsadviseur

Triangular Group Academy heeft ervaren veiligheidsadviseurs in dienst die zorginstellingen ondersteunen bij het verbeteren van de veiligheidsbeleving en het verminderen van veiligheidsrisico’s. Een veiligheidsadviseur kan zorgverleners ‘coaching on the job’ bieden en bij incidenten ondersteunen, evalueren en feedback geven. Daarnaast kan een veiligheidsadviseur geweldsincidenten de-escaleren. Ondersteuning en coaching van een veiligheidsadviseur geeft zorgverleners een veilig gevoel en verlaagd het ziekteverzuim. Daarnaast kan een veiligheidsadviseur een maandelijkse veiligheidsrapportage met aanbevelingen aan het management leveren. De veiligheidsadviseur werkt preventief aan een situatie waarin de gehele zorgomgeving op het gebied van veiligheid wordt verbeterd. De veiligheidsadviseur is geen zorgbewaker of zorgbeveiliger maar werkt aan een situatie waarin de veiligheidsrisico’s door preventieve maatregelen naar een acceptabel niveau zijn teruggebracht.

24/7 Steunpunt/ Veiligheidsloket

Het veiligheidsloket, of 24/7 veiligheidssteunpunt, voor zorginstellingen is de meest integrale veiligheidsoplossing van Triangular Group Academy. Het veiligheidsloket is 24/7 te bereiken en is tevens een groot gedeelte van de dag/nacht fysiek aanwezig op de locatie. De veiligheidsadviseur(s) van het veiligheidsloket kunnen fysiek ondersteuning bieden door te acteren op incidenten (de-escaleren). Ook kunnen zij nazorg leveren. Daarnaast adviseert het veiligheidsloket bij alle security issues en veiligheidsvraagstukken. Maandelijks levert het veiligheidsloket aanbevelingen voor een veiligere zorgomgeving en het veiligheidsloket ondersteunt tevens bij de implementatie hiervan. Het resultaat is een daadwerkelijke verbetering in de veiligheidsbeleving van personeel en cliènten, een afname van het aantal incidenten en een significante verbetering van de werknemerstevredenheid en het ziekteverzuim. Ook de inzet van politie daalt door het inzetten van een veiligheidsloket, het veiligheidsloket stemt immers af met de lokale autoriteiten.

Weerbaarheidstraining/Agressietraining

In de training weerbaarheid en omgaan met agressie leren cursisten afwijkend gedrag te herkennen en daarop te anticiperen. Door op de juiste manier te reageren op signalen kan een geweldspiraal in een vroeg stadium doorbroken worden. Wanneer medewerkers onverhoopt toch in een gewelddadige of bedreigende situatie terechtkomen is het belangrijk dat er sprake is van situational awareness, oftewel omgevingsbewustzijn. De cursist leert de afweging te maken om de situatie op een veilige manier te verlaten, om hulp in te schakelen of direct zelf actief te de-escaleren. Deze training is realistisch en volledig afgestemd op de beroepscontext. De instructeurs hebben door hun ervaring het vermogen om zich te verplaatsen in de realiteit van de cursisten. Zowel de theorie als de praktijkscenario’s van deze training worden op maat ontwikkeld.


Wat betekenen wij voor u?

Risk assesment

 • Grondig en discreet onderzoek
 • Risicoanalyse
 • Concrete aanbevelingen
 • Structurele afname van geweldsincidenten
 • Afname van het ziekteverzuim

Veiligheidsadviseur

 • Verbeteren van de veiligheidsbeleving
 • Ondersteuning en advies
 • Verminderen van veiligheidsrisico’s
 • Coaching on the job
 • Fysieke ondersteuning bij incidenten
 • Vertrouwenspersoon in het kader van veiligheid

24/7 steunpunt

 • Verbeteren van de veiligheidsbeleving
 • Structureel waarborgen van de veiligheid
 • Ondersteuning en advies
 • Verminderen van veiligheidsrisico’s
 • Maandelijkse aanbevelingen
 • Coaching on the job
 • Fysieke ondersteuning bij incidenten
 • De-escaleren
 • Vertrouwenspersoon in het kader van veiligheid

Weerbaarheids- en agressietraining

 

Onze instructeurs worden intern begeleid op inhoudelijk en didactisch vlak. Hierdoor bezitten ze de kennis en vaardigheden voor opleidingen van het hoogste niveau.

Tim Müller

Operationeel manager

Onze klanten vertellen

“TGA is onze betrouwbare partner die het DGOTC de instructiecapaciteit levert die het nodig heeft. Ik ben erg tevreden over de flexibiliteit, de samenwerking en de kwaliteit van de instructeurs.”

 

Kolonel J. Hulst | C-DGOTC

GEÏNTERESSEERD?
NEEM CONTACT OP

Laat hier uw contactgegevens achter.
We nemen spoedig contact met u op.

Bedankt voor uw bericht. We nemen spoedig contact met u op!